Kontormedarbejder

Skal være opmærksomme på hvilke mail de åbner i forhold til hacker forsøg.

Skal være opmærksom på at ”private” mails kan blive læst af andre, da din computer er arbejdsrelateret og vil blive benyttet af andre på kontoret. Hvorved Password skal være tilgængelig.  Koder bliver opbevaret i Pengeskab.

Kontrakter og lønsedler er opbevaret i aflåst arkiv.

Ved afskedigelse el. opsigelse vil fotomateriale på hjemmeside blive slettet indenfor 8 dage.

Kontormedarbejdere har adgang til følsomme oplysninger og de skal behandles fortroligt.

Efter ophørt ansættelse gemmer Johs Provstgaard A/S kontrakter, Skat osv i 5 år i henhold til bogholderi loven.

Chauffører

Skriver under på samtykke erklæring i forhold til ansøgning om Sygesikring og være behjælpelig med Skat DK.

Kontormedarbejdere vil kunne læse personlige beskeder til hinanden i Scania Fleet.

Ved Tankning gøres der også opmærksom på at der er video overvågning.

Udleveret Telefon er kun til Firma brug

Efter ophørt ansættelse gemmer Johs Provstgaard A/S kontrakter, Skat osv i 5 år i henhold til bogholderi loven.

Kontrakter, lønsedler og samtykke erklæringer, vil blive opbevaret i aflåst Arkiv.

Kunder

Al materiale vil blive behandlet fortroligt.

Vi gennemgår årligt vores kunder og sletter efter 5 år.        Iøvrigt henvise til fane Persondataforordning på vores hjemmeside.

Databehandler:              Har udbedt Skrivelser fra vores databehandler

Dataansvarlig:                Johs. Provstgaard A/S opbevarer persondata ex. Lønsedler, kontrakter og sygestatestikker i aflåst arkiv.

Billedepolitik:                  Har vi samtykkeerklæring på og der er taget hensyn til dem der ikke ønsker billeder lagt op.

Ved opsigelse, afskedigelse fjernes billeder på hjemmesiden i løbet af 8 dage

Uopfordret Ansøgninger

Bliver behandlet fortroligt og slettes efter 6 mdr., hvis vi ønsker at beholde dem længere beder vi om samtykke og

de opbevares derefter max 12 mdr.